Lý thuyết Tổ chức xã hội


    2. Tổ chức xã hộiNgười nguyên thủy đã biết sống thành từng nhóm ở những vùng thuận tiện. Trong nhiều hang động ở Hòa Bình - Bắc Sơn, người ta đã phát hiện được những lớp vỏ ốc dày 3 - 4m, chứa nhiều công cụ, xương thú. Điều đó...

    2. Tổ chức xã hội

    Người nguyên thủy đã biết sống thành từng nhóm ở những vùng thuận tiện. Trong nhiều hang động ở Hòa Bình – Bắc Sơn, người ta đã phát hiện được những lớp vỏ ốc dày 3 – 4m, chứa nhiều công cụ, xương thú. Điều đó cho thấy: người nguyên thủy thường định cư lâu dài ở một nơi. Số người tăng lên, bao gồm già, trẻ, trai, gái. Quan hệ xã hội hình thành. Những người cùng huyết thống sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi, có uy tín lên làm chủ. Đó là chế độ thị tộc mẫu hệ.

    Hàng ngàn năm trôi qua, nhiều thị tộc có quan hệ với nhau và sống hòa hợp trên một vùng đất chung.