Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?


  Đề bàiMặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước? Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã học để đưa ra nhận xét về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật...

  Đề bài

  Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước? 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtMặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

  Dựa vào kiến thức đã học để đưa ra nhận xét về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước. 

  Lời giải chi tiết

  Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động to lớn đến cao trào kháng Nhật cứu nước:

  – Việt Minh đã trực tiếp lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước.

  – Tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở địa phương cùng nhiều hoạt động như phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói, biều tình mít tinh, …

  – Tổ chức giác ngộ cho quần chúng đấu tranh, xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

  – Tạo cơ sở và tiền đề cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

  Bài tập cùng chuyên mục