Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 – 1965) ?


  Đề bàiMiền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1961 – 1965)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 166, 167 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Công nghiệp:- Được ưu...

  Đề bài

  Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm (1961 – 1965)?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtMiền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm (1961 - 1965) ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 166, 167 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Công nghiệp:

  – Được ưu tiên xây dựng, vốn đầu tư chiếm 48%, trong đó công nghiệp nặng chiếm 80%

  – Công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo.

  – Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng.

  2. Nông nghiệp:

  – Đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp.

  – Các hợp tác xã bậc cao ra đời, áp dụng khoa học – kỹ thuật.

  – Hệ thống thủy nông phát triển.

  3. Thương nghiệp:

  – Thương nghiệp quôc doanh được được ưu tiên phát triển, góp phần phát triển kinh tế.

  – Củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

  4. Giao thông:

  – Đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, đường sông, đường hàng không được củng cố.

  – Việc đi lại trong nước và giao thông quốc tế thuận lợi.

  5. Giáo dục – y tế:

  – Giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

  – Xây dựng 6.000 cơ sở y tế, xóa bỏ nhiều dịch bệnh.

  6. Nghĩa vụ hậu phương:

  – Chi viện cho miền Nam vũ khí, đạn dược, thuốc men.

  – Nhiều đơn vị vũ trang, cán bộ quân sự, y tế giáo dục, bộ đội đưa vào nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng.

  Bài tập cùng chuyên mục