Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ?


  Đề bàiMiền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 184 để trả lời. Lời giải chi...

  Đề bài

  Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội từ năm 1969 đến năm 1973?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtMiền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973 ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 184 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Nông nghiệp:

  + Chính phủ đề ra chủ trương khuyến khích sản xuất. Chăn nuôi là ngành chính.

  + Các hợp tác xã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học-kỹ thuật, năng suất tăng đạt từ 6 đến 7 tấn trên một hécta.

  Công nghiệp: Được khôi phục nhanh chóng, đầu tư xây dựng nhiều công trình nhà máy thủy điện. Các ngành công nghiệp trọng điểm có bước phát triển, giá trị sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142%.

  Giao thông vận tải: được khẩn trương khôi phục.

  Văn hóa, giáo dục, y tế: nhanh chóng được phục hồi và phát triển, đời sống nhân dân ổn định.

  Sai lầm và chú ý:

  Chỉ trình bày những thành tựu của miền Bắc trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, không trình bày thành tựu trong lĩnh vực quân sự.

  Bài tập cùng chuyên mục