Miền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968 ?


  Đề bàiMiền Bắc đã lập được những thánh tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 178 – 180 để trả lời. Lời giải chi tiết1....

  Đề bài

  Miền Bắc đã lập được những thánh tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtMiền Bắc đã lập được những thành tích gì trong sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968 ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 178 – 180 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Trong chiến đấu:

  – Thực hiện quân sự hóa toàn dân, đào lắp công sự, hầm hào…

  – Chống lại hành động phá hoại của kẻ thù bằng các phương tiện, vũ khí hiện đại của cả lực lượng tự vệ, dân quân và toàn dân với vũ khí thông thường.

  – Dấy lên phong trào thi đua chống Mĩ cứu nước, thể hiện sáng ngời chân lí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

  2. Trong sản xuất:

  – Phong trào thi đua chống Mĩ, cứu nước phát triển rộng rãi, thu hút đông đảo nhân dân.

  – Trong nông nghiệp: diện tích canh tác được mở rộng, năng suất lao động không ngừng tăng lên.

  – Trong công nghiệp: năng lực sản xuất ở một số ngành được giữ vững. Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng đều phát triển.

  – Giao thông vận tải được bảo đảm thường xuyên và thông suốt.

  Bài tập cùng chuyên mục