Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết ? Nêu kết quả và ý nghĩa.


  Đề bàiMiền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết? Nêu kết quả và ý nghĩa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 188, 189 để trả lời. Lời giải chi tiết1....

  Đề bài

  Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết? Nêu kết quả và ý nghĩa.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtMiền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết ? Nêu kết quả và ý nghĩa.

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 188, 189 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Nhiệm vụ:

  – Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế – xã hội.

  – Chi viện cho miền Nam.

  2. Kết quả:

  – Tháng 6 – 1973, miền Bắc căn bản hoàn thành tháo gỡ thủy lôi, bom mìn do Mĩ thả trên biển, sông, đảm bảo đi lại bình thường.

  – Sau hai năm1973 – 1974, miền Bắc cơ bản khôi phục xong các cơ sở kinh tế, hệ thống thủy lợi, giao thông, công trình văn hoám giáo dục, y tế có bước phát triển.

  – Cuối năm 1974, sản xuất công nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh, đời sống nhân dân ổn định.

  – Tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam, Campuchia sức người, sức của.

  – Chuẩn bị những điều kiện vật chất – kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và cấp bách cho cuộc Tổng tiến công chiến lược ở miền Nam.

  3. Ý nghĩa:

  – Ổn định đời sống nhân dân, cổ vũ tinh thần dân tộc.

  – Tạo ra thế và lực để ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc.

  Bài tập cùng chuyên mục