Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự


I. MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN TỰ SỰ 1.- Miêu tả là dùng ngôn ngữ hoặc một phương tiện nghệ thuật nào đó làm cho người nghe, người đọc có thể thấy  sự vật, hiện tượng, con người như...
Lời giải chi tiếtĐỊNH HƯỚNG CHUNG1. Trong văn tự sự, các yếu tố miêu tả và biểu cảm có vai trò rất quan trọng, giúp cho văn tự sự được sinh động và có chiều sâu của cảm xúc. Muốn...