Một người Hà Nội


Câu 1: Nhân vật cô Hiền- Xuất thân trong một gia đình giàu có lương thiện:   + Mẹ buôn nước mắm.   + Cha đậu tú tài, mê văn thơ và dạu cho con những khuôn phép nhà quan.- Ngoại hình: xinh đẹp,...