Một thời đại trong thi ca


Tóm tắt: Một thời đại trong thi caTrong tiểu luận này, Hoài Thanh đã nêu một vấn đề quan trọng là đi tìm tinh thần thơ Mới. Tác giả đã đưa ra nguyên tắc nhận diện tinh thần thơ Mới:...