Mưa


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1:* Bài thơ tả cơn mưa rào mùa hạ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.* Bố cục: 2 phần- Phần 1: Từ đầu đến “đầu tròn – trọc lốc”: cảnh lúc sắp mưa.- Phần...
Lời giải chi tiết1. Bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa tả cơn mưa ở vùng nào và vào mùa nào?Cơn mưa được tả qua hai giai đoạn: lúc sắp mưa và lúc đang mưa. Dựa vào thứ tự miêu...
Phân tích bài thơ Mưa của Trần Đăng KhoaBài làmSinh ra và lớn lên tại một làng quê thuộc huyện Nam Sách, năng khiếu thơ của Trần Đăng Khoa nảy nở rất sớm. Nhiều bài thơ trong tập Góc sân và...
Chuyển bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa (Ngữ văn 6 - Tập II) thành bài văn xuôi.Bài làmEm đang ngồi học bài. Chợt nghe tiếng gà con rộ lên rối rít. Có chuyện gì xảy ra với chúng rồi!...
Nghệ thuật đặc sắc trong bài Mưa của  Trần Đăng Khoa (Ngữ văn 6 - Tập II).Bài làmTrần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê ở huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương. Năng khiếu thơ của Trần Đăng Khoa nảy nở...
Cảm nhận về bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa (Ngữ văn 6-Tập II).Bài làmBài Mưa được Trần Đăng Khoa viết năm 1967, khi ấy tác giả mới lên chín tuổi. Thơ tuổi thơ của Trần Đăng Khoa thường viết...