Mười ba, mười bốn, mười lăm


Đề bài1. Viết số:a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.........................................................b) 2. Điền số thích hợp vào ô trống:3. Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu):4. Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số...