Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam


  Đề bàiNêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 168, 169 để trả lời. Lời giải chi tiếtCuối 1960, sau phong trào hình...

  Đề bài

  Nêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) ở miền Nam

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 168, 169 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Cuối 1960, sau phong trào hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bị thất bại, Mỹ thực hiện “Chiến tranh đặc biệt” (1960 – 1965).

  1. Âm mưu

  – Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta.

  – Âm mưu cơ bản là “Dùng người Việt đánh người Việt”.

  2. Thủ đoạn (Hành động của Mĩ – Diệm)

  – Đề ra kế hoạch Staley – Taylor, bình định miền Nam trong 18 tháng.

  +Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn.

  + Tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược” – xương sống của “Chiến tranh đặc biệt”, trang bị hiện đại, sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như “trực thăng vận” và “thiết xa vận”.

  + Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam (MACV).

  – Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.

  Bài tập cùng chuyên mục