Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.


  Đề bàiNêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 27 để trả lời. Lời giải chi tiếtNhững mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945...

  Đề bài

  Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

  Dựa vào sgk trang 27 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Những mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 bao gồm:

  *Giành chính quyền từ tay Nhật:

  – Ngày 23/8/1945 nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy giành chính quyền.

  – Ngày 12/10/1945, Chính phủ lâm thời ở Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.

  *Kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954):

  – Tháng 3/1946, Pháp trở lại xâm chiếm Lào.

  – Từ năm 1953 đến 1954: quân dân Lào cùng với quân tình nguyện Việt Nam đã mở nhiều chiến dịch, giành thắng lợi to lớn, góp phần vào thắng lợi chung của ba nước Đông Dương.

  – Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết đã công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất của nước Lào.

  *Kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975)

  – Quân dân Lào đã tiến hành cuộc đấu tranh chống Mĩ trên ba mặt trận: quân sự – chính trị –  ngoại giao, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù.

  – Tháng 2/1973, Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào được kí kết giữa Mặt trận Lào yêu nước và phái hữu Viêng Chăn.

  – Từ tháng 5/1975, quân dân Lào đã tiến hành tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn đất nước.

  – Ngày 2/12/1975, nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào tuyên bố thành lập, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và phát triển của xứ sở Triệu Voi.

  Sai lầm và chú ý:

  Liệt kê những sự kiện chính nhất thể hiện bước tiến của cách mạng Lào.