Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945


  Đề bàiNêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 115 – 117 để trả lời. Lời giải chi tiết* Hoàn cảnh lịch sử:- Khách quan: Nhật đầu hàng đồng minh (15/8/1945), đây...

  Đề bài

  Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 115 – 117 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  * Hoàn cảnh lịch sử:

  Khách quan: Nhật đầu hàng đồng minh (15/8/1945), đây là thời cơ “ngàn năm có một”.

  Chủ quan: lực lượng cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được phát động trong cả nước.

  *Diễn biến:

  – Ngày 16 – 8 – 1945, một đơn vị Giải phóng tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên.

  – Ngày 17 – 8 – 1945, quần chúng Hà Nội tổ chức mít tinh, thể hiện sự ủng hộ chính quyền cách mạng.

  – Ngày 18 – 8 – 1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền.

  – Ngày 19 – 8 – 1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi.

  – Ngày 23 – 8 – 1945, giành chính quyền ở Huế.

  – Ngày 25 – 8 – 1945, giành chính quyền ở Sài Gòn.

  – Ngày 28 – 8 – 1945, Đồng Nai Thượng và Hà Tiên là các tỉnh giành chính quyền muộn nhất.

  – Ngày 30 – 8 – 1945, Vua Bảo Đại thoái vị. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.

  Bài tập cùng chuyên mục