Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc


  Đề bàiNêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào SGK 12 trang 7 để trả lời. Lời giải chi tiết*Mục đích hoạt động: - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.- Phát triển các mối quan hệ hữu...

  Đề bài

  Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc

  Dựa vào SGK 12 trang 7 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  *Mục đích hoạt động:

  – Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  – Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

  – Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

  *Nguyên tắc hoạt động:

  Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau: 

  – Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết 

  – Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  – Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  – Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  – Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

  BaitapSachgiaokhoa.com