Nêu mục tiêu cơ bản của chiến lược "Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn


  Đề bàiMục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 45 để trả lờiLời giải chi tiếtMục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời...

  Đề bài

  Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu mục tiêu cơ bản của chiến lược "Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 45 để trả lời

  Lời giải chi tiết

  Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn bao gồm:

  – Bảo đảm an ninh Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

  – Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

  – Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.