Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)


  Đề bàiNêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng ta sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941). Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 109 – 111 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Xây dựng lực lượng:- Xây dựng...

  Đề bài

  Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng ta sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941). 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

  Dựa vào sgk Lịch sử trang 109 – 111 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Xây dựng lực lượng:

  Xây dựng lực lượng chính trị:

  + Vận động quần chúng tham gia Việt Minh, chọn Cao Bằng là thí điểm.

  + Vận động binh lính Việt trong quân đội Pháp, những ngoại kiều ở Đông Dương tham gia đấu tranh chống phát xít.

  Xây dựng lực lượng vũ trang:

  + Những đội du kích Bắc Sơn thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I, phát động chiến tranh du kích.

  + Tháng 9 – 1941, Trung đội Cứu quốc quân II ra đời.

  Xây dựng căn cứ địa: Vùng Bắc Sơn – Võ Nhai và tỉnh Cao Bằng là hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng.

  2. Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền:

  – Từ ngày 25 đến ngày 28/2/1943, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh – Phúc Yên) đã vạch ra kế hoạch cụ thể về việc chuẩn bị toàn diện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang.

  – Tại các căn cứ địa cách mạng, công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra khẩn trương.

  – Cứu quốc quân hoạt động mạnh, tháng 2/1944, Trung đội Cứu quốc quân III ra đời.

  – Ban Việt Minh liên tỉnh lập ra 19 ban “Xung phong Nam tiến”.

  – Ngày 7/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp “Sửa soạn khởi nghĩa” và ngày 10/8/1944, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân “Sắm vũ khí đuổi thù chung”.

  – Ngày 22/2/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quânđược thành lập. Căn cứ Cao – Bắc – Lạng được củng cố và mở rộng.

  Bài tập cùng chuyên mục