Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90


  Đề bàiNêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 49, 50 để trả lờiLời giải chi tiết*Về kinh tế:- Sau khi trải qua một đợt suy thoái...

  Đề bài

  Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 49, 50 để trả lời

  Lời giải chi tiết

  *Về kinh tế:

  – Sau khi trải qua một đợt suy thoái ngắn, từ năm 1994 trở đi, kinh tế Tây Âu đã có sự phục hồi và phát triển.

  – Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới.

  *Về chính trị và đối ngoại:

  – Thình các nước Tây Âu cơ bản là ổn định.

  – Chính sách đối ngoại của các nước này có sự điều chỉnh quan trọng, các nước Tây Âu đều chú ý mở rộng quan hệ không chỉ với các nước tư bản phát triển khác mà còn với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh, các nước thuộc Đông Âu và SNG.