Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh


  Đề bàiNêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranhPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào SGK Lịch sử 12 trang 10 để trả lời.Lời giải chi tiếtVới tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn...

  Đề bài

  Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh

  Dựa vào SGK Lịch sử 12 trang 10 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng.

  Kinh tế:

  + Công nghiệp: được phục hồi vào năm 1947. Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh (kế hoạch dự kiến là 48%) hơn 6200 xí nghiệp được phục hồi hoặc xây dựng mới đi vào hoạt động.

  + Nông nghiệp: sản xuất nông nghiệp năm 1950 đã đạt mức trước chiến tranh.

  Khoa học – kĩ thuật: phát triển nhanh chóng. Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

  Sai lầm và chú ý: phân biệt hai giai đoạn:

  – Giai đoạn Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai: 1945 – 1950.

  – Giai đoạn Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội: từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70.