Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.


  Đề bàiNêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 34 để trả lời. Lời giải chi tiếtTrong quá trình xây dựng đất nước, nhân dân Ấn Độ đã đạt được những...

  Đề bài

  Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

  Dựa vào sgk trang 34 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Trong quá trình xây dựng đất nước, nhân dân Ấn Độ đã đạt được những thành tựu chính sau:

  Nông nghiệp: nhờ thực hiện “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực và từ năm 1995 là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới.

  Khoa học – kĩ thuật: có bước tiến nhanh chóng. Cuộc “Cách mạng chất xám” đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phầm mềm lớn nhất thế giới.

  Đối ngoại: theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực, luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc.