Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000


  Đề bàiNêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 23 để trả lờiLời giải chi tiết* Nội dung cơ bản...

  Đề bài

  Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 - 2000

  Dựa vào sgk trang 23 để trả lời

  Lời giải chi tiết

  * Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc:

  – Tháng 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

  + Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

  + Tiến hành cải cách và mở cửa.

  + Chuyển nền kinn tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

  + Nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

  + Biến Trung Quốc thành quốc gia giảu mạnh, dân chủ, văn minh.

  * Thành tựu Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000:

  Về Kinh tế:

  + GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

  + Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu công nghiệp – dịch vụ tăng cao.

  + Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

  Về Khoa học – kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

  + Năm 1964: Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử.

  + Từ tháng 11-1999 đến tháng 3-2003: phòng 4 con tàu “Thần Châu” với chế độ tự động.

  + Năm 2003: con tàu “Thần Châu 5” cùng nhà du hành Dương Lợi Vĩ bay vào không gian vũ trụ.

  Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò và địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao.

  Chú ý:

  Chọn lọc và trả lời những ý chính nhất từ sgk