Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng


  Đề bàiNêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóngPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời. Lời giải chi tiếtNhững cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì...

  Đề bài

  Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng bao gồm:

  Về chính trị:

  + Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (viết tắt theo tiếng Anh là SCAP) đã loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh của Nhật Bản.

  + Hiến pháp mới do SCAP tổ chức soạn thảo (có hiệu lực từ ngày 3-5-1947), quy định Nhật Bản là nước quân chủ lập hiến, nhưng thực chất là theo chế độ dân chủ đại nghị tư sản.

  Về kinh tế, SCAP đã thực hiện ba cuộc cải cách lớn:

  + Một là, thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, trước hết là giải tán các “Daibátxư”.

  + Hai là, cải cách ruộng đất, quy định địa chủ chỉ được sở hữu không quá 3 hécta ruộng, số còn lại Chính phủ đem bán cho nông dân.

  + Ba là, dân chủ hóa lao động (thông qua việc thực hiện các đạo luật về lao động).

  => Những cải cánh trên đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Nhật Bản sau chiến tranh.