Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945)


  Đề bàiNêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945). Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 118 để trả lời. Lời giải chi tiết- Khẳng định các quyền cơ bản của con người như: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh...

  Đề bài

  Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945). 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 118 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  – Khẳng định các quyền cơ bản của con người như: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

  – Vạch trần tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp.

  – Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy.

   Tuyên ngôn độc lập là một văn bản pháp lý khẳng định các quyền của con người cũng như dân tộc Việt Nam.

  Bài tập cùng chuyên mục