Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 – 2000) thực hiện đường lối đổi mới.


  Đề bàiNêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mớiPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức bài 26 SGK Lịch sử 12 để phân tích, đánh giá. Lời giải chi tiết-...

  Đề bài

  Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới.

  Dựa vào kiến thức bài 26 SGK Lịch sử 12 để phân tích, đánh giá. 

  Lời giải chi tiết

  – Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

  – Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.

  – Tăng niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  – Cải thiện đời sống nhân dân.