Ngày, giờ


Đề bài1. Số?2. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh:3. Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu:Lời giải chi tiết1. Hình 1: Em tập thể dục lúc 6 giờ sángHình 2: MẸ em đi làm...