Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ


LUYỆN TẬPHãy phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Trường Giang của Huy Cận:         Lớp lớp mây cao đùn núi bạc         Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa         Lòng quê...