Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai?


  Đề bàiNgô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần hai?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 75, 76 để nhận xét, đánh giá.Lời giải chi tiếtCông lao của Ngô Quyền trong...

  Đề bài

  Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần hai?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNgô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 75, 76 để nhận xét, đánh giá.

  Lời giải chi tiết

  Công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần hai:

  – Đã huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.

  – Biết tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng để đánh giặc.

  – Chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo – bố trí trận địa cọc ngầm.

  – Biết lấy yếu thắng mạnh, đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù khiến chúng sợ mà không dám sang nữa.

  -Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi hoàng đế, nhưng nước Việt đã thoát được ách thống trị ngàn năm của phong kiến phương Bắc, trở lại là một nước độc lập.