Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?


  Đề bàiNgô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74 dể suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtNgô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm:- Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn.- Bảo vệ nền tự...

  Đề bài

  Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNgô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74 dể suy luận trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm:

  – Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn.

  – Bảo vệ nền tự chủ đang được xây dựng của đất nước