Ngôi kể trong văn tự sự


I. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự:   Đọc đoạn văn (tr.88 SGK Ngữ văn 6 tập 1) đây và trả lời câu hỏi:a. Đoạn 1 được kể theo ngôi thứ 3.   Dấu hiệu để nhận...
Lời giải chi tiếtI. NGÔI KỂ VÀ VAI TRÒ CỦA NGÔI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰĐọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:Đoạn 1Vua và đình thần chịu thằng bé là thông mình lỗi lạc. Nhưng vua vẫn...