Người cầm quyền khôi phục uy quyền


Tóm tắt: Người cầm quyền khôi phục uy quyềnPhăng tin bị Gia-ve bắt bỏ tù, nhờ có Giăng Van-giăng chị mới thoát nạn rồi được đưa vào bệnh xá. Trong lúc đang hết lòng cứu giúp Phăng Tin, Giăng Van-giăng...