Người lái đò sông Đà


Câu 1:   Tác phẩm Người lái đò sông Đà thể hiện sự quan sát công phu và tìm hiểu kĩ càng của nhà văn trên các phương diện sau:- Tác giả đã miêu tả sông Đà với tất cả những chi...