Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc


Câu 1:a. Các luận điểm chính của bài- Hướng dẫnMở bài: Ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu một nhà thơ lớn của nước ta đáng lẽ phải sáng tỏ hơn nữa trong bầu trời văn nghệ dân tộc nhất là trong...