Nhân vật giao tiếp


Câu 1:a. Hoạt động giao tiếp trên có những nhân vật giao tiếp là: Tràng, mấy cô gái và "thị". Những nhân vật đó có đặc điểm:– Về lứa tuổi: Họ đều là những người trẻ tuổi.– Về giới tính:...