Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?


  Đề bàiNhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 26 để trả lời.Lời giải chi tiếtQuan sát lược đồ ở...

  Đề bài

  Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

  Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 26 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Quan sát lược đồ ở trang 26, ta thấy Người tối cổ sinh sống ở khắp nơi trên đất nước ta, từ Bắc tới Nam.

  – Ở miền Bắc: Người tối cổ sống ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lai Châu,…

  – Ở miền Trung: Người tối cổ sống ở Thanh Hóa là chủ yếu.

  – Ở miền Nam: Người tối cổ sống ở Đồng Nai, An Giang,…