Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long là gì?


  Đề bàiNhững điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 27 để nhận xét, đánh giá. Lời giải chi tiết- Họ đã biết mài đá, dùng nhiều loại...

  Đề bài

  Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long là gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNhững điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 27 để nhận xét, đánh giá. 

  Lời giải chi tiết

  – Họ đã biết mài đá, dùng nhiều loại đá khác nhau để làm công cụ các loại như rìu, bôn, chày.

  – Dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ và đồ dùng cần thiết.

  – Biết làm đồ gốm.