Những ngày đầu của nước Việt Nam mới


Câu 1: Bố cục (4 đoạn)– Đoạn 1 (Từ đầu tới "ập vào miền Bắc"): Tư thế đứng hiên ngang của dân tộc thời chống Mĩ, thời gian hồi tưởng "giờ phút hiểm nghèo" của đất nước Việt Nam Mới.–...