Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu ?


  Đề bàiNhững nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 48 để trả lời. Lời giải chi tiếtCó ba nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước...

  Đề bài

  Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNhững nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 48 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Có ba nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đó là:

  – Các nước Tây Âu đã áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

  – Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc quản lỹ, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.

  – Các nước Tây Âu đã tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như nguồn viện trợ của Mĩ, tranh thủ được nguồn nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba, hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ của Cộng đồng châu Âu (EC),….