Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản ?


  Đề bàiNhững nhân tố thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 để trả lời.Lời giải chi tiếtCó 6 nhân tố chính đưa đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế...

  Đề bài

  Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNhững nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Có 6 nhân tố chính đưa đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản:

  Một là, con người được coi là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần cù, có tính kỉ luật cao trong lao động.

  Hai là, vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

  Ba là, các công ti của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và khả năng cạnh tranh cao.

  Bốn là, Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

  Năm là, chi phí cho Quốc phòng của Nhật Bản rất thấp nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế.

  Sáu là, Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế.