Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?


  Đề bàiNhững thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 13 để trả lờiLời giải chi tiết- Hoàn cảnh:+ Trong những năm 1950 - 1975, các nước Đông Âu đã thực...

  Đề bài

  Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNhững thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 13 để trả lời

  Lời giải chi tiết

  Hoàn cảnh:

  + Trong những năm 1950 – 1975, các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn phức tạp.

  + Các nước này đều xuất phát từ trình độ phát triển thấp (trừ Tiệp Khắc, Cộng hòa dân chủ Đức), lại bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế và các thế lực phản động trong nước ra sức chống phá.

  Thành tựu: Với sự giúp đỡ có hiệu quả của Liên Xô và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân, các nước Đông Âu đã giành được nhiều thành tựu to lớn.

  + Công nghiêp: Các nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, nâng sản lượng công nghiệp lên gấp hàng chục lần.

  + Nông nghiệp: phát triển nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu lương thực và thực phẩm của nhân dân.

  + Khoa hoc – kĩ thuật: trình độ được nâng lên rõ rệt.

  => Từ những nước nghèo, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã trở thành các quốc gia – nông nghiệp.

  Chú ý: phân biệt rõ hoàn cảnh và thành tựu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu.