Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?


  Đề bàiNhững việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 71 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết* Những việc làm của Khúc Hạo:- Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi...

  Đề bài

  Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNhững việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 71 để suy luận trả lời.

  Lời giải chi tiết

  * Những việc làm của Khúc Hạo:

  – Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

  – Xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  – Lập lại sổ hộ khẩu,…

  * Mục đích:

  – Gạt bỏ sự ảnh hưởng của chế độ đô hộ phương Bắc, xây dựng một cuộc sống mới, đất nước hoàn toàn tự chủ.

  – Đất nước của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

  ⟹ Nền đô hộ của thế lực phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã chấm dứt, mở đầu giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.