Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt


I. Sử dụng đúng theo các chuẩn mực của Tiếng Việt1. Về ngữ âm và chữ viết.a. - Không giặt quần áo ở đây. (nói và viết sai phụ âm cuối)- Khi sân trường khô ráo, chúng em chơi đá cầu hoặc đánh...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Sử dụng tiếng Việt đúng và hay cần đạt yêu cầu về tính chính xác và tính nghệ thuật trong việc sử dụng ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp và phong...