Nỗi oán của người phòng khuê – Khuê oán


Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN   Thơ Đường có nhiều kiệt tác về đề tài chiến tranh. Tuy không nói trực tiếp đến sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng từ nỗi sầu biệt hận của người thiếu...
I - Gợi dẫn 1. Tác giả Vương Xương Linh (698? – 757), nhà thơ nổi tiếng thời Thịnh Đường, tự Thiếu Bá, người Kinh Triệu – Tràng An (nay là thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc)....