Nỗi thương mình – Nguyễn Du


Câu 1: Bố cục gồm 3 đoạn- Đoạn 1 (từ đầu đến "Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh"): giới thiệu khái quát cuộc sống ở lầu xanh và tình cảnh trớ trêu của Thúy Kiều.- Đoạn 2 (tiếp...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN   Đoạn trích là nỗi thương thân và sự ý thức cao về nhân phẩm của Kiều. Nghệ thuật sử dụng các phép tu từ linh hoạt, hiệu quả; hình thức đối xứng...Câu 1. Theo...
Giật mình mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, Giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạn sương, Thân sao bướm chán ong chường bấy thân!   Mộng Liên Đường chủ...
I - Gợi dẫn1. Truyện Kiều là một tác phẩm lớn của văn học cổ điển Việt Nam. Qua số phận đầy bi kịch của nàng Kiều, tác phẩm thể hiện một tư tưởng nhân đạo sâu sắc. Tác phẩm...
   “Nỗi thương mình” (truyện Kiều)là một đoạn trích thể hiện khá rõ tài năng nghệ thuật độc đáo, cái nhìn vượt thời đại và đặc biệt tinh thần nhân đạo mới mẻ của đại thi hào nguyễn Du. Đoạn...