Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào ?


  Đề bàiNước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử trang 118 để trả lời. Lời giải chi tiết- Ngày 25/8 /1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc...

  Đề bài

  Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào ?

  Dựa vào sgk Lịch sử trang 118 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  – Ngày 25/8 /1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội.

  – Trong những ngày trọng đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị ra mắt Chính phủ lâm thời.

  – Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Bài tập cùng chuyên mục