Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?


  Đề bài- Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?- Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào?- Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt...

  Đề bài

  – Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

  – Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào?

  – Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hoá học không?

  Lời giải chi tiết

  – Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của lưỡi là chủ yếu và có tác dụng đẩy viên thức ăn từ khoang miệng xuống thực quản.

  – Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã đực tạo ra nhờ sự co dãn phối hợp nhịp nhàng của các cơ thực quản.

  – Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2-4 giây) nên có thể coi như thức ăn không được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học.