Ôn dịch, thuốc lá


I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN1. Ngay từ nhan đề của văn bản: Ôn dịch, thuốc lá, tác giả dùng dấu phẩy để nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng và bức xúc của vấn đề.2. So sánh việc chống hút thuốc lá với...
Lời giải chi tiết1. Ý nghĩa của việc dùng dấu phẩy trong đầu đề của văn bảnTrả lời:Thuốc lá ở đây chính là tệ nghiện thuốc lá. Tác giả so sánh tệ nghiện này với ôn dịch là xác đáng...
"Hút thuốc lá là có hại cho sức khoẻ". Thông điệp ấy được ghi trên hầu hết các vỏ bao thuốc lá, những người hút thuốc lá đều biết nhưng không phải ai cũng ý thức được tác hại nhiều...