Ôn tập Chương I – May mặc trong gia đình


I  - VỀ KIẾN THỨC1. Các loại vải thường dùng trong may mặca) Vải sợi thiên nhiên.Vải bông, vải tơ tằm có độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ bị nhàu.b) Vải sợi hoá học gồm vải sợi...