Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên


Đề bàiTìm kết quả của các phép tính:a) n – n ;                       b) n: n (n≠0);c) n + 0;                       d) n – 0;             ...
Đề bàiThực hiện các phép tính:a) \( 204 – 84: 12\);                                      b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7\)c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2}\)    ...
Đề bài Tìm số tự nhiên \(x\), biết:a) \(219 – 7 ( x + 1) = 100\)b) \(( 3x – 6). 3 = 3^4\)Lời giải chi tiếta) \(219 – 7 ( x + 1) = 100\)    \(7(x + 1) =...
Đề bàiĐể tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết  (x-3):8=12 rồi tìm x, ta được x = 99.Bằng cách làm như trên,...
Đề bàiĐố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào chỗ trống và giải bài toán sau:Lúc… giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao … cm. Đến … giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao …...
Đề bàiThực hiện  phép  tính  rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:a) (1000 + 1):11                      b) 142 + 52 + 22c) 29.31 + 144: 122                 d) 333: 3 + 225: 152Lời giải chi tiếta) (1000 + 1):11 = 1001:...
Đề bàiGọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông:a)      747 ⧠ P; 235 ⧠ P; 97 ⧠ P.b)      a=835.123 + 318; a ⧠ P.c)      b= 5.7.11 + 13.17;...
Đề bàiViết tập hơp sau bằng cách liệt kê các phần tử:a) A = {x ∈ N| 84 ⋮ x, 180 ⋮ x và x > 6}b) B = { x∈ N| x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮...
Đề bàiMột số cuốn sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiMáy bay trực thăng ra đời năm nào?Máy bay trực thăng ra đời năm \(\overline {abcd}\).Biết rằng: \(a\) không là số nguyên tố, cũng không là hợp số;\(b\) là số dư trong phép chia \(105\) cho \(12\);\(c\) là số...
Đề bài      Bé kia chăn vịt khác thườngBuộc đi cho được chẵn hàng mới ưa.      Hàng 2 xếp thấy chưa vừaHàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con.      Hàng 4 xếp cũng chưa tròn.Hàng 5 xếp thiếu 1...
Đề bàiBài 1. Tìm ƯCLN và BCNN của 15, 35, 50Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên x chia hết cho cả 2, 3 và 5, biết 300 ≤ x < 400Bài 3. Tìm chữ số x, y...
Đề bàiBài 1. Tìm x ∈ N, biết (10 – 4x) + 120: 23 = 1 + 42Bài 2. Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên x sao cho 257 – 162 ≤ x < 35: (23 -3)Bài...
Đề bàiBài 1. Một số tự nhiên a  chia cho 3 có dư là 2, chia cho 7 có dư là 6. Tìm số dư của phép chia a cho 21.Bài 2. Tìm chữ số a, b để cho số...
Đề bàiBài 1. Tìm ƯCLN và BCNN của 252 và 540Bài 2. Tìm số tự nhiên x mà 7 chia hết cho 3x – 2Bài 3. Chứng tỏ số 102010 + 4 là hợp sốBài 4. Tìm chữ số X,...
Đề bàiBài 1. Tìm các chữ số X, Y sao cho \(\overline {56X3Y} \) chia hết cho 36Bài 2. Tìm ƯCLN (2n + 2, 2n), n ∈ NBài 3. Tìm số tự nhiên x, y thỏa mãn 2x+ 1.3y  =...