Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực


Đề bài Từ tỉ lệ thức: \({a \over b} = {c \over d}\left( {a,b,c,d \ne 0;a \ne  \pm b;c \ne  \pm d} \right)\), hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:a) \({{a + b} \over b} = {{c + d} \over...
Đề bàiTheo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3: 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng...
Đề bàiMột cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108 m. Sau khi bán đi \({1 \over 2}\)  tấm thứ nhất, \({2 \over 3}\) tấm thứ hai và \({3 \over 4}\)  tấm thứ ba thì số mét vải còn...
Đề bàiTính giá trị của các biểu thức sau:a) \(\sqrt {0,01}  - \sqrt {0,25} \)b) \(0,5.\sqrt {100}  - \sqrt {{1 \over 4}} \)Phương pháp giải - Xem chi tiếtChú ý: \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right|\)Lời giải chi tiếta) \(\sqrt...
Đề bàiThực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):a) \(1{4 \over {23}} + {5 \over {21}} - {4 \over {23}} + 0,5 + {{16} \over {21}}\)b) \({3 \over 7}.19{1 \over 3} - {3 \over 7}.33{1 \over 3}\)c)...
Đề bàiTính nhanh:a) \((-6,37. 0,4). 2,5\);b) \( (-0,125). (-5,3). 8\);c) \( (-2,5). (-4). (-7,9)\);d) \((-0,375). 4{1 \over 3}{( - 2)^3}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất kết hợp để nhóm các thừa số.Lời giải chi tiếta) \((-6,37....
Đề bàiTìm \(y\), biết:a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)b) \(y:{3 \over 8} =  - 1{{31} \over {33}}\)c) \(1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} =  - {4 \over 5}\)d) \( - {{11} \over {12}}.y + 0,25 =...
Đề bàiTính giá trị của các biểu thức sau:\(P = \left( {-0,5 - {3 \over 5}} \right):\left( { - 3} \right) + {1 \over 3} - \left( { - {1 \over 6}} \right):\left( { - 2} \right)\)\(Q = \left( {{2...
Đề bàiMẹ bạn Minh gửi tiết kiệm \(2\) triệu đồng theo thể thức “có kì hạn \(6\) tháng”. Hết thời hạn \(6\) tháng, mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là \(2.062.400\) đồng. Tính lãi suất hàng tháng của thể...
Đề bàiTìm \(x\), biết:a) \(|x| =2,5\);b) \(|x| = -1,2\);c) \(|x| + 0,573 = 2\);d) \(\left|x+ {1 \over 3}\right| - 4 = -1\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất giá trị tuyệt đối của một số luôn không...