Ôn tập chương I: Tứ giác


Đề bàiSơ đồ ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trống:a) Tập hợp các hình...
Đề bàiCho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:a) Hình chữ nhật?b)...
Đề bàiCho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), đường trung tuyến \(AM\). Gọi \(D\) là trung điểm của \(AB, E\) là điểm đối xứng với \(M\) qua \(D\).a) Chứng minh rằng điểm \(E\) đối xứng với điểm \(M\) qua \(AB\).b)...
Đề bàiĐố: Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của:a) Hình 110 (sơ đồ một sân quần vợt);b) Hình 111 Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa trục đối xứng của 1 hình, tâm đối xứng.Lời giải...